Regulator niskog pritiska 1,5 kg/h 29 mbar


Podeli sa drugima

Montaža : direktno na ventil
Pritisak : 29 mbar
Protok gasa  : 1,5 kg
Proizvodjač : Cavagna Group
Zemlja porekla : Italija

750.00 din.

Regulator niskog pritiska od 1,5 kg/h 29 mbar

Karakteristike :
Montaža : direktno na ventil
Pritisak : 29 mbar
Protok propan butan gasa  : 1,5 kg
Proizvodjač : Cavagna Group
Zemlja porekla : Italija

Opis :

1 INSTALACIJA I UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
-TIP 694 je regulator za upotrebu u domaćinstvu i koristi se na gasnim
instalacijama specifič GCnog pritiska i protoka, kako je naznačeno na etiketi (2).
-Proveriti da je ulazni i izlazni regulator kompatibilan sa cilindrima uređaja ne
kojem se upotrebljava.
-Cilindar mora uvek biti u vertikalnom položaja. Ne pokretati cilindar u toku rada.
Kad se uređaj upotrebljava van kuće, mora da bude u položaju koji ne dozvoljava
dodir sa vodom ili da bude zaštićen odgovarajućim pepropusnim pokrivačem.
-TIP 694 verzija ima otpusni ventil (označen kao “PRV” i vidi se na etiketi (2)) i
takvi uređaji obično nisu dozvoljeni u zatvorenim prostorijama (vidi lokalne zakone
u vezi sa tim).
-TIP 694 ima obim radne temperature od 0/+50°C za Butan i -20/+50°C za Propan
i LPG.
-Nikada proveravati curenje gasa sa otvorneim plamenom. Umesto toga se koristi
voda i sapunica.
-U slučaju da je se pronađe bilo kakvo curenje gasa, odmah zatvoriti dotok gasa i
smesta kontaktirati snabdevača gasom.
-Ne dozvolite da poklopac (VENT) bude uprljan ili zapušen (9).
-Ovaj regulator nije za upotrebu u kamp kućicama ili prikolicama.
-Ukoliko se instalira permanentno van kuće, regulator mora biti zaštićen od dodira
sa vodom, pazeći posebno na poziciju otvora ventila (9)
Do trenutka instalacije, prozvod mora biti smešten u čistom, suvom prostoru,
daleko od vode, atmosferskih dejstava i direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti.
Mora na neki način da bude uglavljen i pričvrščen. Pre instalacaije proverite da
nije uprljan ili oštećen. Oštećeni proizvod ne može da se ugrađuje
2 NAMEŠTANJE GUMENOG CREVA (fig.1)
-Spojite kraj creva (4) sa izlaznim regulatorom, ako je neophodno sa vodenoms
sapunicom. Pričvrstite koristeći držače (8). Nemojte da zatežete previše jer tako
možete da oštetite crevo (u nekim zemjama, držači za crevo i creva imaju
standardne dimenzije).
3 POSTAVLJANJE REGULATORA NA VENTIL
-Proverite da li je ventil zatvoren (7). Skinite plastičnu zaštitu (6) ako je
postavljena.
-Pre postavljanja regulatora na cilindar, uglavite creva (4) uverite se da je
brizgalica(3) u potpunosti pokrivene i učvršćena uz pomoć držača creva(8)
proverite da su svi ventili i regulatori isključeni.
-Proverite da na spojevima nema prljavištine i da nisu oštećeni.
-Kada je to potrebno, proveriti da li je zaptivač u ispravnom stanju.
-Regulator mora biti uglavljen i spoj (1) mora da odgovara cilindričnom izlazu
ventila koji je zategnut ključem
4 CURENJE GASA
Svako curenje gasa, ma koliko malo bio, je opasno i mora da se zaustavi. Curenje
gasa se obično oseti po mirisu ili zvuku, ali bi tečni dterdžent premazan preko
oštećene zone morao da potvrdi lokaciju curenja. NIKAD ne tražite mesto curenja
gasa sa otvorenim plamenom.
Na cilindirma, ako se sumnja na curenje gasa, isključite smesta dovod gasa,
ugasite sve postojeće i naročito otvorena plamenove. Ako je moguće provetrite
prostoriju. Ako je cilindar unutar prostorije, izensite ga napolje na sigurno mesto i
pozovite svog snabdevača za savet.
5 SIGURNOSNI VENTIL (EFV)
TIP 694 može imati zaštitni “sigurnosni ventil” čija je uloga da zaustavi curenje
gasa pri slučajnom ispadanju ili oštećenju gumenog creva koje dovodi gas do
uređaja. Označavanjem “suvišnog dotoka” na etiketi (2) ukazuje se na pristuvo
ovog dodatka na TIP-u 694.
Uređaj za ograničavanje dotoka gasa funkcioniše na sledeći način:
1. U slučaju da crevo nije u korektonom položaju:
Zatvorite cilindar ventila,
– Učvrstite crevo uz pomoć regulatora spoja creva.
Otvorite cilindar ventila
Sačekajte namanje 20 sekundi pre nego što ga ponovo priključite.
2.U slučaju da je curenje gasa veće od kapaciteta regulatora, kontaktirajte vašeg
snabdevača gasom.
Da biste obezbedili korektno funkcionasanje dotoka do uređaja za ograničavanje
snabdevanja gasom, širina creva za dovod gasa morala bi biti maksimalno 1.5m.
U normalnim uslovim korišćenja, da bi se obezbedilo korektno funkcionisanje
instalacije preporuča se da se regulator menja svakih 10 godina od datuma
proizvodnje. 10 godina je preporuka koja može biti različita u različitim zemljama u
zavisnosti od njihovih iskustava.
VAŽNO: Nikada ne ostavljajte regulator spojen sa gumenim crevom koje nije
korektno uglavljeno u svoje ležište jer uređaj koji ogrančava dotok gasa nije
projektovan da zaustavi curenje u takvoj poziciji.
Proizvod nikada ne može da bude modifikovan ili rastavljen; svaki takav pokušaja
dovodi do narušavanja garantne zaštite na proizvod i proizvoda nakon toga
nema kakvu odgovornost.
6 PREPORUKE ZA KONAČNOG POTROŠAČA
Curenje gasa može da izazove požare ili ekspolozije.
Ako se oseti miris gasa:
– Ne upotrebljavajte električne uređaje ili telefon
-Ne uključujte kućanske aparate
– Smesta pozovite svog snabdevača sa komšijinog telefona
Ako ne možete da kontaktireta snabdevača, pozovite vatrogasce.
Šifra proizvoda: 9919 Kategorija:

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

QR Code

QR Code