Sindikalna prodaja

Podeli sa drugima

Kupovina putem administrativne zabrane – sindikalna prodaja

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da Tehnopromet-ST ponovo odobrava prodaju robe putem administrativne zabrane.

Administrativnom zabranom moze se ostvariti kupovina u vrednosti od 10.000 do 50.000 rsd, po maloprodajnim cenama, do 10 mesečnih rata .

-do 6 rata bez kamate.
-7-10 rata 10% kamate na MPC cene.

Lica koja žele da kupe robu putem administrativne zabrane moraju imati ugovor o radu na neodređeno. Uslov za kupovinu putem administrativnih zabrana jeste ugovor poslodavca sa Tehnopromet-ST doo.

Lica zainteresovana za kupovinu robe na kredit putem administrativne zabrane (u daljem tekstu korisnik kredita) dužna su da prilikom kupovine robe dostave Tehnopromet-ST d.o.o. sledeću dokumentaciju:

  1. Overen i popunjen obrazac administrativne zabrane (4 primerka)

  2. Fotokopija lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (2 primerka)

  3. Popunjena blanko menica i menično ovlašćenje (1 menica i 1 menično ovlašćenje), koji se potpisuju u radnji prilikom kupovine

Dokumenta:

Obrazac administrativne zabrane – preuzmite.

Obrazac Ugovora o sindikalnoj prodajipreuzmite.