Reklamacije

Podeli sa drugima

Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko našeg portala www.tehnoprometst.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao popunjen formular za raskid ugovora, proizvod se više ne može vratiti. Formular mozete preuzeti na sledećem linku.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se fizičko oštećenje ne prijavi u roku od 24 časa od momenta prijema robe smatra se da je kupac primio robu u neoštećenom stanju. Svi nedostaci robe moraju se prijaviti u roku od 24 časa kurirskoj službi koja je dostavila proizvod. Nakon toga neophodno je obavestiti Tehnopromet-ST na mail ili tefenoskim putem. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku. Povraćaj novca potrošaču se vrši na žiro račun koji je kupac popunio u obrascu za odustanak od ugovora. Link.

Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezajuća pod uslovima datim u izjavi. Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom. Garantni list treba da sadrži: naziv i adresu davaoca garancije, kao i naziv i adresu trgovca, datum prodaje robe potrošaču, podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj…), trajanje garantnog roka i prostorno važenje garancije. Svaki garantni list treba da pruži informacije o sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije.

U slučaju reklamacije potrošač je obavezan da popuni reklamacioni list koji se nalazi na sledećem linku i da ga u elektronskoj formi pošalje na naš mail ili lično donese u prodavnicu.

Garancija ne važi za potrošni materijal, baterije, kese za usisavanje itd. Aparati u ponudi su namenjeni isključivo za upotebu u domaćinstvu.

Garancija prestaje da važi u sledećim slučajevima:

  • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane

  • neuvažavanje uputstva za upotrebu

  • popravka koju je izvršilo nestručno lice

  • ugradnja neoriginalnih rezervnih delova

  • oštećenja koja su nastala zbog nemarnog rukovanja

  • oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca od strane potrošača, odnosno treće osobe

  • nepravilne ugradnje aparata

  • upotreba aparata u trgovinske ili profesionalne svrhe

Servisiranje van garancije je obezbeđeno za proizvode na period od 7 godina, ako Zakon ne predviđa drugačije.

Davalac garancije dužan je da na zahtev potrošača izda garantni list, koji mora biti u pisanom obliku na papiru. Pravo po osnovu garancije ostvaruje se u državi gde je aparat kupljen.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru. Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza ’garancija’ i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru.

Više informacija o pravima i obavezama kupca i prodavca prilikom prodaje na daljinu možete pročitati u zakonu o zaštiti potrošača. Link.
Za sve dodatne informacije obratite nam se na office@tehnoprometst.rs